Υπηρεσίες

Happy Girl
01.

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο πλαισιώνεται από την  αποδοχή, την ενσυναίσθηση, την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια το άτομο μπορεί να εξωτερικεύσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του.

Στόχος της είναι το άτομο να συνειδητοποιήσει τους παράγοντες οι οποίοι κάνουν το άτομο λιγότερο λειτουργικό στην καθημερινότητα του, να αποκτήσει αυτογνωσία και επίγνωση για το τι συμβαίνει γύρω του και να ενεργοποιήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις.

Μέσα από την ατομική ψυχοθεραπεία, το άτομο μπορεί να διερευνήσει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης των καταστάσεων που βιώνει και να αναπτυχθεί προσωπικά.

Είτε αντιμετωπίζετε κάτι συγκεκριμένο, είτε αναζητάτε μεγαλύτερη ισορροπία και ικανοποίηση στη ζωή σας, η ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα προς την ανάπτυξη και την ευημερία σας. 

Lovers on a Rocky Beach
02.

Η θεραπεία ζευγαριού αρχικά αποσκοπεί στο να εισακουστούν και οι δύο σύντροφοι και να κατανοήσουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου καθώς και τις διαφορές τους.

Μέσα από διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι δύο σύντροφοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθηματα τους, να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, να αντιληφθούν το πως αλληλεπιδρούν, να βρουν τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα δυνατά σημεία της σχέσης τους.

Η θεραπεία ζευγαριού μπορεί να βοηθήσει τους δύο συντρόφους στο να κατανοήσουν τα αίτια των δυσκολιών και των συγκρούσεων και στο να

διαμορφώσουν μια ουσιαστική και ειλικρινής σχέση μεταξύ τους.

Family at a Beach
03.

Ο ρόλος των γονέων δεν είναι εύκολος αφού καλούνται να ανταποκριθούν στο μεγάλωμα των παιδιών τους και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με θέματα που αφορούν τα όρια, τη ζήλια μεταξύ αδερφών, δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους σχετικά με το σχολείο ή τις κοινωνικές τους επαφές ή τη διαχείριση κάποιας απώλειας.

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι οι γονείς με τον ειδικό ψυχολόγο να έχουν μια συνεργασία με στόχο την ενδυνάμωση και καθοδήγηση τους στην αναγνώριση αναγκών του παιδιού τους και τη διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 
Τα θέματα που μπορεί να δουλέψετε στη συμβουλευτική γονέων περιλαμβάνουν διαζύγιο, απώλεια, θέματα ορίων, πένθος, φόβοι και φοβίες, προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι ή το σχολείο, ζήλια , δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, αλλαγές στην εφηβεία και συναισθηματικές δυσκολίες.

Laptop
04.

Η Διαδυκτιακή συμβουλευτική είναι μια σύγχρονη, αναγνωρισμένη και αποδεκτή μορφή θεραπευτικών αλλά και συμβουλευτικών συναντήσεων οι οποίες γίνονται με ένα άτομο και τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μέσα από αυτές τις συνεδρίες υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα τα οποία δυσκολεύονται να μετακινηθούν από το σπίτι τους για λόγους υγείας (πχ. ασθένεια ή κινητικά προβλήματα), σε άτομα τα οποία ζουν σε περιοχές στις οποίες η πρόσβαση σε ψυχολόγο είναι δύσκολη, σε άτομα τα οποία ταξιδεύουν τακτικά και σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες οι οποίες τους εμποδίζουν από το να βγουν από το σπίτι τους (πχ. αγοραφοβία).
Όπως και στις συνεδρίες οι οποίες πραγματοποιούνται στο γραφείο του επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο επαγγελματίας δεσμεύεται από το απόρρητο και τη δεοντολογία του επαγγέλματος του.

Playing in Nursery
05.

Η παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας η οποία απευθύνεται σε παιδιά, και στόχο έχει την έκφραση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συναισθημάτων, την εξερεύνηση του εαυτού και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον. Βασικά μέσα αξιολόγησης και παρέμβασης στην παιγνιοθεραπεία, είναι το θεραπευτικό παιχνίδι και οι δημιουργικές τέχνες.  Η παιγνιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει παιδιά να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους, να βρουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους, να γίνουν πιο δημιουργικά έτσι ώστε να μπορούν να βρουν λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να γίνουν πιο ανθεκτικά.  Η Παιγνιοθεραπεία ενδείκνυται στις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, θυμού και επιθετικότητας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, άγχους, προβλημάτων συμπεριφοράς, χαμηλής σχολικής επίδοσης, δυσκολιών επικοινωνίας, πένθους και διαζυγίου. 

Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή των γονέων για συμβουλευτική.