Υπηρεσίες

01.

Η ατομική ψυχοθεραπεία διεξάγεται πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ ενός ατόμου  και του επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο πλαισιώνεται από  την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια το άτομο μπορεί να εξωτερικεύσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να ενεργοποιήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις, να αποκτήσει αυτογνωσία αλλά και επίγνωση για το τι συμβαίνει γύρω του.
 

02.

Η θεραπεία ζεύγους γίνεται με τους δύο συντρόφους και τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Αρχικά αποσκοπεί στο να εισακουστούν και οι δύο σύντροφοι και να κατανοήσουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου αλλά και τις διαφορές τους. Μέσα από διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι δύο σύντροφοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, να αντιληφθούν το πως αλληλεπιδρούν και να βρουν τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Η θεραπεία ζευγαριού μπορεί να βοηθήσει στο να διαμορφωθεί μια ουσιαστική και ειλικρινής σχέση μεταξύ των δύο συντρόφων.

03.

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι οι γονείς με τον ειδικό ψυχολόγο να έχουν μια συνεργασία με στόχο την ενδυνάμωση και καθοδήγηση τους στην αναγνώριση αναγκών του παιδιού τους και τη διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 
Τα θέματα που μπορεί να δουλέψετε στη συμβουλευτική γονέων περιλαμβάνουν διαζύγιο, απώλεια, θέματα ορίων, πένθος, φόβοι και φοβίες, προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι ή το σχολείο, ζήλια , δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, αλλαγές στην εφηβεία και συναισθηματικές δυσκολίες.

04.

Η Διαδυκτιακή συμβουλευτική είναι μια σύγχρονη, αναγνωρισμένη και αποδεκτή μορφή θεραπευτικών αλλά και συμβουλευτικών συναντήσεων οι οποίες γίνονται με ένα άτομο και τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μέσα από αυτές τις συνεδρίες υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα τα οποία δυσκολεύονται να μετακινηθούν από το σπίτι τους για λόγους υγείας (πχ. ασθένεια ή κινητικά προβλήματα), σε άτομα τα οποία ζουν σε περιοχές στις οποίες η πρόσβαση σε ψυχολόγο είναι δύσκολη, σε άτομα τα οποία ταξιδεύουν τακτικά και σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες οι οποίες τους εμποδίζουν από το να βγουν από το σπίτι τους (πχ. αγοραφοβία).
Όπως και στις συνεδρίες οι οποίες πραγματοποιούνται στο γραφείο του επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο επαγγελματίας δεσμεύεται από το απόρρητο και τη δεοντολογία του επαγγέλματος του.